?

Log in

2010/11/04. Янукович чуть не уволил Пшонку с должности Генпрокурора. ВИДЕО. - Аудіо, відео та фото з України [entries|archive|friends|userinfo]
Аудіо, відео та фото з України

[ website | My Website ]
[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ archive | journal archive ]

2010/11/04. Янукович чуть не уволил Пшонку с должности Генпрокурора. ВИДЕО. [Nov. 4th, 2010|08:01 pm]
Аудіо, відео та фото з України

ua_live

[mik1]
[Tags|, , ]


Президент придумал "закон прокуратуры" и запутался кого из прокуроров надо назначить, а кого - отправить в отставку.
LinkReply