?

Log in

No account? Create an account
2006/12/31. НРКУ. Новорічне привітання Президента України. Аудіо - Аудіо, відео та фото з України [entries|archive|friends|userinfo]
Аудіо, відео та фото з України

[ website | My Website ]
[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ archive | journal archive ]

2006/12/31. НРКУ. Новорічне привітання Президента України. Аудіо [Jan. 1st, 2007|12:48 am]
Аудіо, відео та фото з України

ua_live

[laskavy]
Українське радіо
Новорічне привітання Президента України
.
LinkReply

Comments:
[User Picture]From: est_
2007-01-01 10:45 am (UTC)
Дякую, що виклали, послухав. В принципі, Звернення не зараховано, якось сумбурно все викладено, тавталогії, перемішано все. Єдине, що сподобалося, що він врешті совість таки загубив і почав воювати з Янеком його ж методами, тобто нечисто. Так тримати.
(Reply) (Thread)